NOVINKY A INFORMÁCIE

38 dôvodov pre výber podnikového systému Asseco HELIOS iNuvio

Asseco HELIOS iNuvio je najrozšírenejší podnikový systém pre stredne veľké firmy v Čechách a na Slovensku. Čím sa odlišuje od iných podnikových systémov na trhu?

Stabilita

 1. 20 rokov skúseností s vývojom informačných systémov
 2. Systém preverený časom a množstvom zákazníkov
 3. Skúsenosti z minulej verzie
 4. Know-how partnerov v jednotlivých odvetviach

Prestíž

 1. Viac ako 5 000 inštalácií v Slovenskej a Českej republike
 2. Väčšinový podiel v segmente malých a stredne veľkých firiem v ČR
 3. Pravidelné hodnotenie nezávislým auditom
 4. Víťazstvo v súťaži ERP Czech ako "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"

Komplexné pokrytie potrieb trhu

 1. Využitie skúseností zákazníkov pre pokrytie všetkých procesov riadenia vo firmách
 2. Komplexné riešenie výrazne znižuje náklady na implementáciu
 3. Nástroje prispôsobenia pre pokrytie špecifických potrieb konkrétnych zákazníkov
 4. Komplexné pokrytie všetkých procesov v špecifických odvetviach
 5. Integrované riešenie pre výrobu, dopravu a špedíciu, servis, riadenie projektov, poľnohospodárstvo a mnoho ďalších

Zázemie v slovenskom prostredí

 1. Výborná znalosť domácej legislatívy a ďalších národných špecifík
 2. Cena zodpovedajúca slovenskému prostrediu – priaznivý pomer cena/výkon

Technologická vyspelosť

 1. Plnohodnotná aplikácia „klient/server“ – rýchlosť, bezpečnosť dát, transakčné spracovanie a ďalšie
 2. Orientácia na jeden SQL server umožňuje využiť aj všetky špecifické vlastnosti a všetky možnosti servera
 3. Priamy prístup k dátam

Jednoduchá inštalácia a bezproblémová prevádzka

 1. Jednoduchá inštalácia výrazne znižuje náklady na implementáciu a jej dĺžku
 2. Jednoduchá sieťová prevádzka bez potreby inštalácie na jednotlivých staniciach
 3. Jednoduchá údržba vrátane vzdialenej údržby
 4. Možnosť automatizácie zálohovacích procesov

Jednoduché ovládanie

 1. Niekoľko spôsobov ovládania umožňuje jednotlivým užívateľom zvoliť si ten najlepšie vyhovujúci
 2. Všetky funkcie sú spustiteľné pomocou klávesových skratiek
 3. Nadčasový spôsob ovládania vychádzajúci zo zvyklostí MS Office

Podpora svetových jazykov, legislatív a štandardov

 1. Funkcia oceňovaná predovšetkým manažérmi spoločností s materskou firmou, či centrálou v zahraničí
 2. Možnosť prepínania prostredia systému do angličtiny, nemčiny, poľštiny a češtiny
 3. Slovenská, česká a nemecká legislatíva
 4. Podpora medzinárodných účtovných štandardov US, GAAP a IFRS

Kvalitné manažérske výstupy

 1. Manažérske vyhodnocovanie umožňuje manažérom vytvárať v prostredí MS Office ľubovoľné reporty a prehľady
 2. Možnosť využitia napr. tzv. OLAP kociek pre náročné výstupy

Elektronická komunikácia, bezpečnosť

 1. Podpora všetkých štandardov elektronickej komunikácie, ako napr. EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, HTTPS a iné
 2. Možnosť šifrovania a elektronického podpisu všetkých dát

Integrácia s ostatnými aplikáciami

 1. Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 2. Možnosť prepojenia s ľubovoľným softwarom a prehliadanie dát z iných programov priamo v systéme Asseco HELIOS iNuvio

Množstvo nadväzných riešení

 1. V oblasti softwarových riešení, napr. Internetový obchod, Rezervačný systém pre hotely a cestovné kancelárie a mnoho ďalších
 2. V oblasti hardwarových riešení, napr. Riešenie pre mobilných obchodníkov, Čítačky a tlačiarne čiarových kódov, Terminály dochádzkových systémov a mnoho ďalších
 3. Všetky nadväzné riešenia sú implementované a odskúšané u veľkého množstva zákazníkov

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.