ČIAROVÉ KÓDY VO VÝROBE

Čiarové kódy pomáhajú zrýchliť a spresniť evidenciu výrobných procesov. Po ich zavedení budete mať prehľad o výrobných nákladoch (spotrebovaný materiál, pracovný čas s prestojmi a prestávkami) a vstupných údajov pre kalkuláciu ceny výrobkov. Čiarový kód výrobku môžete využiť v súčinnosti s programom pre skladové hospodárstvo, obchod či logistiku. Tým získate ucelený prehľad toku výrobkov z výroby cez skladovanie až po dodávku a predaj.

Aké prínosy môžete očakávať od nasadenia čiarových kódov vo výrobe?

  • Generovanie čiarových kódov výrobkov, výrobných príkazov a tlač etikiet pre ich ďalšie využitie
  • Získanie presných informácií o operáciách vo výrobe, materiálových tokov, rozpracovanej výrobe
  • Využitie údajov na zvýšenie produktivity práce, plánovanie výroby a lepšie využitie výrobných kapacít
  • Automatizované hlásenie na dodávku materiálu na základe údajov z výroby

Nasadíme výrobný software spolu s čítačkami čiarových kódov aj vo vašej výrobe

Vo výrobe sa používajú stolové čítačky, prenosné wifi či stacionárne terminály čiarových kódov. Pracovník v zákazkovej výrobe príde s čiarovým kódom na výrobku (výrobnom príkaze) k stacionárnemu snímaču, kde odhlási svoju prácu. Systém následne odošle do databázy údaje o identifikácii osoby, realizovaných výkonoch, počte vyrobených kusov, výrobnej fáze, začiatku a ukončení činnosti. Pri pásovej výrobe sa využívajú stolové čítačky alebo prenosné terminály. Pracovník zariadením zosníma čiarový kód nalepený na obale výrobkov. Program zaeviduje počet kusov, výrobné číslo, typ výrobku, dátum exspirácie a odošle spolu s ďalšími voliteľnými údajmi do databázy.

Výrobný informačný systém Asseco HELIOS iNuvio pracuje so štandardmi čiarových kódov (GS1 DataBar, EANUPC a ďalšie). Tento systém môžeme nasadiť samostatne, alebo v spojení so súvisiacimi modulmi v rámci rozhrania Asseco HELIOS iNuvio.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.