ČIAROVÉ KÓDY

Dodávame software na čiarové kódy spolu s čítačkami čiarových kódov, pomocou ktorého vieme spracovať akýkoľvek 1D či 2D čiarový kód.

Dodáme software aj čítačky čiarových kódov

Prvý krát sa čiarové kódy objavili v roku 1974 na obale žuvačiek Wrigley's (podľa Wikipedia). Od tej doby sa rozšírili do celého sveta a dnes je definovaných okolo 200 štandardov čiarových kódov. Dodávame software na čiarové kódy spolu s čítačkami čiarových kódov, pomocou ktorého vieme spracovať akýkoľvek 1D či 2D čiarový kód.

Bližšie sa pozrime na tie čiarové kódy, ktoré zavádzame na sklady a do výroby slovenských firiem najčastejšie.

Spracovanie miezd - Koncept spolupráce

Druhy čiarových kódov

EAN

Hoci je EAN skratka od European Article Number, tento štandard používa väčšina svetových štátov k unikátnemu označeniu spotrebiteľských výrobkov (EAN-8, EAN-12, EAN-13, EAN-14), publikácií a kníh (ISBN a ISSN čiarové kódy).

Najčastejšie sa používa EAN-13, ide o 13-miestny kód, prvé tri čísla znamenajú krajinu kde je registrovaný výrobca (Slovensko má 858, viď. čiarové kódy krajín), následné štyri číslice identifikujú výrobcu, päť ďalších kód výrobku a na poslednom mieste je kontrolná číslica. Obdobne funguje osemčíselný kód EAN-8, ktorý sa využíva na výrobky, kde je menšia plocha na umiestnenie kódu (napr. balíček žuvačiek).

SSCC, paletové čiarové kódy

SSCC (Serial shipping container code) sú čiarové kódy, ktoré sa používajú na označenie logistických jednotiek, v našej oblasti je známejšie pomenovanie paletové kódy, alebo paletové etikety (viď. prepravné jednotky, GS1 Slovakia).

Čiarový kód paletového balenia vygeneruje software (podľa štandardu GS1-128) až v čase, keď je skompletizovaná paleta. Tento kód obsahuje jedinečné číslo palety, identifikáciu produktu, počet kusov kartónov na palete, číslo šarže a dátum minimálnej trvanlivosti. Paletové štítky sa preto nedajú predtlačiť do zásoby. SSCC kódy často zavádzame pre automatizovaný spôsob objednania tovaru od odberateľa k dodávateľovi (využitie elektronickej výmeny údajov EDI).

Codabar

Codabar (a jeho varianty Codeabar, Monarch, Rationalized Codabar, USD-4) patrí spolu s Interleaved 2/5, Code 39, Code 93, Code 128 k voľne použiteľným kódov. Jeho použitie nevyžaduje registráciu u registračnej autority, takže nie je zaručená jedinečnosť kódu.

Codabar často nájdete na označení krvnej banky, doprave balíkov a knižniciach. Tento jednorozmerný čiarový kód môže obsahovať 10 číslic (0-9), 4 písmena (A-D), znaky − + . : / $, zapisuje sa do sekvencie troch medzier medzi štyrmi čiarami. Písmená A, B, C, D, sa používajú na označenie začiatku a konca čiarového kódu.

Code 39

Code 39 je jeden z najčastejšie používaných čiarových kódov, lebo umožňuje kódovať číslice, písmena a niektoré interpunkčné znaky, a dokáže ho prečítať prakticky akákoľvek čítačka čiarových kódov. Často sa s ním stretnete v automobilovom priemysle, obchode a zdravotníctve. Každý znak obsahuje 5 čiar a 4 medzery, z ktorých vždy sú 3 široké a 6 úzkych (odtiaľ názov 39).

Špecifikácia Code 39 obsahuje 43 znakov - veľké písmená (A–Z), číslice (0–9), špeciálne znaky (-, ., $, /, +, %, *, a medzera). Špeciálny znak * sa používa na označenie začiatku a konca. Nevýhoda Code 39 je jeho nízka hustota, vyžaduje viac miesta než napríklad Code 128, a preto sa nepoužíva na výrobkoch s malou plochou. Oproti Code 128, má Code 39 zas tú výhodu, že sa nemusí generovať kontrolný znak, takže sa môže nastaviť ako font a priamo tlačiť na tlačiarni po jednotlivých znakoch.

Code 128

Code 128 je alfanumerický alebo čisto numerický jednorozmerný čiarový kód veľmi vysokej hustoty. Jeho názov je odvodený od schopnosti zakódovať všetkých 128 znakov ASCII. Každý znak je zložený z troch čiar a troch medzier definovanej šírky a rozlišuje veľkosť písmen v kóde.

Code 128 sa veľmi často používa v logistike a baliacom priemysle na identifikáciu kontajnerov a paliet, štandard GS1-128 (pozri SSCC, paletové čiarové kódy) je podmnožina čiarového kódu Code 128.

2D kódy

Dvojrozmerné čiarové kódy boli vyvinuté koncom 20. storočia. 2D čiarové kódy umožňujú oproti 1D kódom uložiť viac dát, informácia je uložená vrámci matice. Vďaka ich odolnosti proti chybám je možné 2D kódy aplikovať aj na nerovný povrch a použiť ich aj pre miniatúrne značenie. Rozlišujeme 3 základné druhy 2D kódov: maticové kódy (matrix), ktoré majú dáta určené dvojrozmernými súradnicami tmavých bodov v matici; skladané (stacked), ktoré vznikajú zložením 1D kódov; ordinálne čiarové kódy, ktoré majú v zvislom smere uložené tie isté dáta kvôli odolnosti voči poškodeniu.

2D čiarové kódy sa používajú v lekárskom, elektrotechnickom priemysle, ale tiež ako súčasť reklamy pre webové adresy, emailové adresy, telefónne čísla, kontaktné informácie, popisky služieb a tovaru, a dalšie. Existuje okolo 20 rôznych 2D symbolík, z ktorých najznámejšie sú QR kód, PDF-417, Data Matrix, Aztec.

Dodáme software spolu s čítačkami čiarových kódov!

Potrebujete zaviesť čiarové kódy do svojej predajne, skladu, alebo do výroby? Ozvite sa pre bezplatnú prezentáciu. Pomôžeme s výberom vhodných čítačiek aj zavedením kódov vo vašej firme.

Ing. Valéria Zapotoková
Payroll Manager
Tel.: 0901 704 857
info@amiplus.sk

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.