AKO FUNGUJE VÝROBNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Výrobný informačný systém Asseco HELIOS iNuvio pracuje v súčinnosti s ostatnými modulmi, najmä s modulom Skladové hospodárstvoObchod a Ekonomika. Pre lepšiu predstavu ako systém funguje si prezrite nižšie uvedený príklad prechodu zákazky výrobou.

Typický prechod zákazky výrobou v software Asseco HELIOS iNuvio

  • Došlá objednávka od zákazníka - Vytvorenie expedičného príkazu v module Skladové hospodárstvo s požiadavkami od zákazníka na naše výrobky.
  • Plán výroby - V prípade zákazkovej výroby sa vykoná načítanie požiadaviek z expedičných príkazov do výrobného plánu. V prípade výroby na sklad z dôvodov doplnenia normatívnych zásob sa vykoná načítanie požiadaviek skladu expedície do výrobného plánu.
  • Tvorba výrobných príkazov - Vykoná sa zaplánovanie výrobného plánu. Vytvorené výrobné príkazy sa predspracujú.
  • Objednanie materiálu - Pomocou generátora objednávok sa vytvoria objednávky na chýbajúci materiál v module Skladové hospodárstvo.
  • Uvoľnenie výrobného príkazu - V zodpovedajúcom termíne sa vykoná uvoľnenie výrobných príkazov do výroby. S tým súvisí aj vytlačenie výrobnej dokumentácie.
  • Evidencia - Na uvoľnené výrobné príkazy sa vygenerujú materiálové výdajky. Potom nasleduje evidencia vykonaných výrobných operácii.
  • Odvedenie hotového výrobku - Po dokončení výrobného procesu sa hotový výrobok alebo polotovar odvedie na sklad hotových výrobkov alebo výrobný medzisklad. To znamená, že sa vykoná generovanie výrobnej príjemky pre odvádzanie hotového výrobku.
  • Dodací list - Nasleduje tvorba dodacieho listu v obehu tovaru, je vytvorená výdajka prevodom z expedičného príkazu (došlé objednávky)
  • Fakturácia - Posledná fáza je tvorba faktúry prevodom z výdajky (dodacieho listu).
© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.