HOTELOVÝ SYSTÉM

Informačný systém Asseco HOREC uľahčí riadenie hotelových služieb, pomôže vo vykonávaní každodenných povinností pracovníkov recepcie, maximálne zjednoduší a sprehľadní nevyhnutnú evidenciu. Tým vytvorí viac času pre individuálnu starostlivosť o hosťa.

Asseco HOREC - hotelový systém

 • • Najrozšírenejší hotelový systém na Slovensku
 • • Jednoduchý a prehľadný systém
 • • Slovenský produkt zaručujúci legislatívnu aktuálnosť
 • • Vysoko kvalitný produkt za priaznivé ceny

Najrozšírenejší hotelový systém na Slovensku

Systém Asseco HOREC sa v oblasti hotelierstva úspešne presadzuje už viac ako 15 rokov a je najrozšírenejší hotelový systém na Slovensku. Prečítajte si najčastejšie dôvody, ktoré uvádzajú hotelieri, prečo sa rozhodli pre tento systém.

Pre koho je systém Asseco HOREC určený

Asseco HOREC je určený pre ubytovacie zariadenia hotelového typu, ktoré majú stálu recepciu a poskytujú služby v oblasti ubytovania alebo pridružené služby súvisiace s ubytovaním. Jedinou podmienkou je splnenie minimálnych technických požiadaviek pre jeho prevádzku.

Je vhodný pre všetky veľkosti ubytovacích zariadení, od malých penziónov s 5-timi izbami až po veľké hotelové komplexy. Vďaka svojej filozofii, jednoduchosti a variantnosti spĺňa požiadavky všetkých typov uvedených zariadení: hotely, penzióny, rekreačné zariadenia, ubytovne, hostely, kúpele, wellness centrá, motely, botely a ďalšie.

Systém hotelovej recepcie

Hotelový systém Asseco HOREC je postavený na princípe "priateľský pre užívateľa" (user-friendly), z čoho vyplýva aj jeho jednoduchosť obsluhy, rýchlosť, prehľadnosť a ak je potrebné vždy prítomný návod pre ďalšiu činnosť. Systém hotelovej recepcie Asseco HOREC obsahuje nasledujúcu funkcionalitu:

 • Okamžité prijatie objednávky na obdobie viac ako rok dopredu, s možnosťou jej neskoršieho doplňovania a úprav
 • Vystavenie zálohového účtu na objednávku alebo ubytovaného hosťa
 • Rýchle ubytovanie hosťa previazané aj na objednávku, údaje je možné neskôr doplniť
 • Vystavenie ľubovoľne modifikovaného účtu pre hosťa, príp. odloženie jeho platby
 • Veľmi rýchla evidenciu príchodu skupiny hostí alebo ich objednávku
 • Vystavenie skupinového účtu a ďalšia práca so skupinou
 • Odchody celých skupín
 • Predaj tovaru a služieb v hotovosti alebo na účet hosťa
 • Evidenciu poskytovania hotelových služieb priamo na izbe
 • Širokú škálu komplexných informácií o stave hostí, izieb, objednávok, služieb, pokladne, stavu zásob, štatistiky, atď.
 • Presun hostí na inú izbu
 • Automatický odpočet a sledovanie telefónnych hovorov
 • Evidenciu predaja tovaru a služieb ako cez registračnú pokladňu a tiež za pomoci čítačky čiarového kódu
 • Priame prepojenie s reštauráciou, barom alebo externým skladom
 • Sledovanie platieb kreditnými kartami
 • Zápis magnetických kariet pre otváranie izieb
 • Evidenciu a správu externých hostí
 • Evidenciu a správu nežiaducich, stálych hostí, odberateľov...
 • Spracovanie údajov v reálnom čase
 • Pravidelné denné a priebežné uzávierky
 • Doplňovanie systému číselníkov a stavu tovarových zásob recepcie
 • Prehľadné grafické spracovanie informácií
 • Uzamykanie systému proti nepovolaným vstupom, uchovanie a verifikácia údajov
 • Spracovanie systému kontraktov
 • Evidencia a správa rezervácie technických priestorov
 • Prepojenie na účtovníctvo a ďalšie subsystémy
 • Vysoký štandard a spoľahlivosť systému
 • Úplnú zhodu s príslušnými legislatívnymi normami
 • 24 hodinovú telefonickú službu

Uvedený modul hotelovej recepcie spája požiadavky náročnej prevádzky recepcie s vysokým štandardom jednoduchosti, rýchlosti a prehľadnosti obsluhy. Doplnením o ďalšie moduly sa značne zvýši jeho využiteľnosť vo vašom zariadení.

Moduly podnikového systému Asseco HOREC

Hotelový systém Asseco HOREC zabezpečuje základné činnosti ako je príjem a evidencia objednávok, príchod a odchod hostí, automatické nastavenie ceny za ubytovanie, účtovanie služieb, pultový predaj, rezervácia priestorov, uzávierky, štatistiky a prehľady. Systém je možné doplniť o ďalšie moduly: odpočet telefónov, Pay-TV, kľúčové kartové systémy, webové rezervácie, regulácie kúrenia, prepojenie na reštauračný a ekonomický systém.

Každé ubytovacie zariadenie vyžaduje pokrytie inej funkcionality, ktorú reprezentujú jednotlivé moduly. Obrázok nižšie znázorňuje jadro (základ) systému a špecifické moduly, ktoré si zákazník navolí podľa svojich potrieb.

AMI Plus - Modul hotelového systému

Technické požiadavky hotelového systému

Technologické prostredie

 • • Trojvrstvová architektúra: klient - aplikačný server - databáza Oracle
 • • Užívateľ pracuje v štandardnom windows prostredí, k dátam pristupuje pomocou klienta
 • • Logika je vykonávaná aplikačnom servri a údaje ukladané v databáze Oracle


Softvérové požiadavky na server


Databázový server

 • • Oracle Standard Edition 9i – Embeded – inštaluje sa spolu s dodaným programovým vybavením


Java JVM

 • • JVM 1.4 a vyššie – inštaluje sa spolu s dodaným programovým vybavením


Podporované operačné systémy

 • • Windows 2000 Server, Windows XPP, Windows 2003 Server a vyššie, Internet Explorer 6.0 a vyššie,
  alternatívne Linux - RedHat Enterprise 4 AS(ES), alebo Suse SLES


Ostatné

 • • Windows (Total) Commander, prípadne SW pre napaľovanie CD

Doporučujeme doplniť vybavenie serveru o pripojenie pre vzdialenú správu systému


Hardvérové požiadavky na server

Odporučená konfigurácia (štandardný značkový server v konfigurácii podľa vzorovej zostavy)

 • • Procesor: Intel Dual-Core a viac
 • • Základná doska: RAID - zrkadlenie - s "battery module"
 • • Hard disk: 2 x 300 GB SATA II 10kRPM
 • • Operačná pamäť RAM: 2048 MB a viac s ECC kontrolou !
 • • CD-ROM: doporučujeme aj s možnosťou napaľovania DVD + SW
 • • Sieťová karta: 1 Gb
 • • Záložný zdroj: 1000 VA


Minimálna konfigurácia
 (skladaná zostava podľa minimálnej odporúčanej konfigurácii)

 • • Procesor: Intel Dual-Core a viac
 • • Základná doska: RAID – zrkadlenie
 • • Hard disk : 2 x 160 GB SATA
 • • Operačná pamäť RAM: 1024 MB s ECC kontrolou !
 • • CD-ROM: Ľubovoľná
 • • Sieťová karta: 100 Mb
 • • Záložný zdroj: 1000VA


Softvérové požiadavky na pracovnú stanicu

Podporované operačné systémy

 • • Windows 2000, alebo Windows XP, Internet Explorer 6.0 a vyššie


Hardvérové požiadavky na pracovnú stanicu

Odporúčaná konfigurácia (štandardná značková stanica v konfigurácii podľa vzorovej zostavy)

 • • Procesor: 2000 MHz a vyššia
 • • Hard disk: 20 GB
 • • Operačná pamäť RAM: 1024 MB
 • • CD-ROM: Ľubovoľná
 • • Monitor : 19”, 1280x1024 flat, doporučujeme LCD
 • • Grafická karta: 32 MB, 32 bit a viac
 • • Sieťová karta: 1 Gb

Cenník systému Asseco HOREC

Povedzte nám o vašom podnikaní a čo očakávate od hotelového systému. Cena systému sa odvíja od požadovaných funkcií (moduly) a počte užívateľov systému.

Neváhajte nás kontaktovať!

Chcete ďalšie informácie o hotelovom systéme, alebo bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa nám alebo vyplňte formulár. Radi vám pomôžeme.

Ing. Valéria Zapotoková
Payroll Manager
Tel.: 0901 704 857
info@amiplus.sk

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.